Sofa nỉ và sofa da như tên gọi của nó xuất phát từ hai nguồn gốc riêng biệt. Sofa da thì xuất phât từ lớp da trên thân thể bò, hoặc có thể là các bộ phận khác. Còn lớp nỉ thì xuất phát từ thiên nhiên, từ các loại sợi tổng hợp thiên nhiên. Và dĩ nhiên chúng đều là biểu tượng cho sofa phòng khách rồi.

Ngoài ra còn một sự khăc biệt nữa giưa hai loại sofa phòng khách này chính là sự khác biệt về đặc điểm cũng như tính chất của từng loại chất liệu. Nếu như chất liệu bọc sofa da được coi nhưng ông hoàng của loại sofa phòng khách có tính dẻo dai thì sofa nỉ được coi là nghệ thuật vải nỉ sofa. Xét về tính bền thì sofa da khác hơn một vực vơi sofa nỉ. Nói về tính màu sắc thì sofa da có ít màu hơn sofa nỉ. Sofa da cũng có giá thấp hơn sofa nỉ vì chất liệu nỉ thường đi với sự sang trọng hơn là chỉ là giá cả.