Nếu bạn chưa có kinh nghiệm trong việc lựa chọn một bộ ghe sofa phong khach phù hợp, chúng tôi có thể qua trực tiếp đo đạc và tiến hành thiết kế 3D với các sản phẩm nội thất được sắp đặt và bố trí...